در این جلسه در طراحی سایت با ادامه کار با فرم ها در HTML پیش می رویم:

 1.  تفاوت سوم در محدودیت حجم داده ھای ارسالی از طریق URL توسط مرورگرھا معمولا در ارسال به این طریق محدودیت قائل می شوند که البته این مورد از مرورگز تا مرورگز متفاوت است. اما در روشش ارسال داده ھا از طریق متد post ھیچ محدودیتی در حجم داده ھای ارسالی وجود ندارد.
 2. یکی دیگر از تفاوت ھای این دو روش در سرعت ارسال داده ھاست که معمولا سرعت انجام این کار از طریق get کمی بیشتر از post است.

 

نکته:

 

String Query رشته ھایی ھستند که به انتھای آدرس ھای URL افزوده و اغلب توسط فرم ھای HTML ایجاد می شوند. این رشته شامل تعدادی عبارت به صورت value=name (نام=رشته) بوده وو برای ارسال داده ھای فرم به اسکریپتی بر روی سرویس دھنده به کار می روند. در مثال زیر یک String Query را مشاھده می کنید
?name=value&name2=value2&name3=value3. . . .
ھمانگونه که مشاھده می کنید در ابتدای String Query ھا یک علامت ? قرار می گیرد و سپس تعدادی عبارت بهصورت جفتھای value=name نوشته می شود که ھر کدام از آن ھا با کاراکتر & از یکدیگرر جدا می شوند.
در مثال زیر سه جفت value=name به کار رفته است:

 http: //www. sitedp. com/processor. php?name=saj ad&family=deris&age=17

enctype : در این صفت رمزگذاری اطلاعات فرم را مشخص می کند. که سه مقدار زیر را می تواند اختیار کند.
URLencoded-form.www-x/appliction : این مورد که گزینه پیشفرض این صفت نیز ھست مشخصمی کند. که داده ھای ارسالی به روش زیر می بایست رمز گذاری شوند :
تمامی کاراکتر ھای space به کاراکتر + و کاراکترھای خاص (مانند & , ? , / , $ , و…) و غیر الفبایی (در سیستم کدگذاری ascii) به کارکترھای ھگزادسیمال معادشان تبدیل شوند.
data-form/multipart : از این گزینه ھنگامی استفاده می شود که داخل فرم یک عنصر uploading file وجود داشته باشد. یعنی مقدار صفت type برای تگ input برابر با file باشد.(با این تگ در ادامه آشنا
خواھید شد.)
plain/text : از این گزینه می بایست ھنگامی استفاده کرد که فرم به جای یک صفحه پردازشگر به یک ایمیل خاص ارسال می شود. در این گزینه فقط کاراکتر ھای space به + تبدیل شده و بقیه کاراکترھاا به ھمان شکلی که ھستند ارسال می شوند.
نکته : برای ارسال یک فرم به یک آدرس می بایست از پروتکل :mailto به شکل زیر استفاده نمود:

 <form action="mailto: info@espinas. org?subj ect=hello. . . . . ">

 

نکته :

مجموعه ای از کاراکترھا وجود دارند که در آدرس ھای اینترنتی وظیفه مشخصی برعھده دارند و معنی خاصی می دھند. به ھمین دلیل نمی توان مستقیما آن ھا را به ھمان شکل در URLھا وو String Queryھا به کار برد (مانند کاراکتر ؟ که برای الحاق String Queryھا به انتھای URLھا استفاده میشود یا کاراکتر & که برای جداسازی جفت ھای value=name به کار می رود) به این کاراکترھا، کاراکترھای خاص می گویند. بنابراین باید به جای آن از کدھای خاصی استفاده کنیم. در زیر بعضی از کاراکترھای خاص به ھمراه کدھای معادلشان را مشاھده می کنید:
نکته : در ارسال یک فرم یک سری نکات وجود دارد که باید حتما از آن ھا پیروی کرد:
در صورتی که عنصری از نوع فایل در فرم وجود دارد می بایست صفت enctype را برابر data-form/multipart و صفت method را برابر post قرار دھیم. در صورتی که فرم به یک ایمیل ارسال می شود، میی بایست enctype برابر plain/text و صفت method را ھم برابر post قرار دھیم.

تگ <label> :

از این تگ برای ایجاد برجسبھا در کنار عناصر دیگر فرم استفاده می شود. در واقع labelھا ، ھمان متن ھای کوتاھی ھستند که کاری را که یک عنصر می کند به کاربر نشان میدھند. ودارایی یک صفت می باشد:
for : از این صفت برای نسبت دادن یک برچسب به یک عنصر خاص استفاده می شود. با این صفت می توان تمرکز بیشتری بر روی عناصر یک form داشت. این صفت ID یک عنصر از form را به عنوان مقدارر می پذبرد.

مثال زیر نحوه استفاده از این تگ را ھمراه با دکمه ھای رادیویی نشان می دھد:

 <form>
 <input type="radio" name="type" id="male" />
 <label for="male">Male</label>
 <br />
 <input type="radio" name="type" id="female" />
 <label for="female">Female</label>
 </formm>

بسیار خب. تا به اینجا با طریقه ایجاد یک فرم و طریقه ارسال آن به صفحه پردازشگر آشنا شدید. در جلسه دوم طراحی سایت با تگ <input> و صفت ھای آن آشنا خواھیم شد

 • بهینه سازی موتور جستجو(SEO)

  بهینه سازی موتور جستجو(SEO) چیست؟ سئو یک رشته بازاریابی است که در آن تمرکز بر روی قابلیت د…
 • طراحی سایت شخصی جناب آقای دکتر خرسندی

  طراحی سایت شخصی جناب  آقای دکتر خرسندی نام وب سایت : خرسندی تاریخ تحویل :تیر ۹۶ آدرس وب سا…
 • تاثیر سئو وبلاگ در طراحی سایت

  امروز می خواهیم در مورد موضوع تاثیر وبلاگ در طراحی سایت باهم صحبت کنیم. در طراحی سایت که ا…
 • الگوریتم Rank Brain گوگل

    مقاله ای که در طراحی سایت اسپیناس می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم در مورد الگوریتم R…
 • CRM چیست ؟

  Crm چیست ؟ امروز در طراحی وب سایت اسپیناس به این موضوع میپردازیم یک شرکت برای بیزنس خود عل…
 • کمپین تبلیغاتی Advertising Campaign در طراحی وب سایت

    امروز در طراحی سایت اسپیناس می خواهیم در مورد یک موضوع داغ امروز صحبت کنیم. بیشتر م…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش Html در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش HTML5 (جلسه دوم) – تگ های ساختار صفحه

در دومین جلسه از طراحی سایت با HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطو…