ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

درضمن توجه داشته باشید که المنت های یک صفحه باید id یکتایی داشته باشند(هیچ دو المنتی نمی توانند id یکسانیداشته باشند)در صورت وقوع چنین حالتی فقط المنت اول با id انتخاب شده و بقیه المنت ها انتخاب نمی شوند.

 

$(".MyCLASS");
این گزینشگر تمامی المنت هایی را که مقدار class  آنها برای برابر MyCLASS باشد را انتخاب می کند.در واقع اینگزینشگر معادل متد document.getElementsByClassName(); را فراخوانی می کند.برای مثال:$("p.passage");تمام تگهای <p> را که  class آن ها برابر  passage باشد را انتخاب می کند.

 

متد document.getElementsByClassName(); در تمامی مرورگرهای جدید پشتیبانی می شود به جز IE6 و پایین ترکه البته  jQuery با استفاده از خاصیت className این گزینشگر را برای  IE6 وپایین تر هم فعال کرده است.

 

می توانید از دو class یکجا برای انتخاب المنت استفاده کنید.مثلاً:

 

$(".one.two");


این گزینشگر تمامی المنت هایی  را که صفت  class آنها برابر two و  one باشد را انتخاب می کند.

 

 

برای تعریف دو یا چند class برای یک المنت بین نام class ها فاصله بیاندازید.مثلاً

$("E F");

تمام المنتهای F را که فرزند E هستند را انتخاب می کند. در ضمن اگر خود المنت های  F فرزندان دیگری داشته باشند آن راهم انتخاب می کند.برای مثال:

$("ol li");
ای گزینشگر تمامی آیتم های یک لیست مرتب را انتخاب می کند یعنی تمامی تگهای <li> را که فرزند تگ <ol> هستند.
$("E>F");

تمامی  F ها را که فرزند مستقیم E هستند را انتخاب می کند.(منظور از فرزند مستقیم این است که فقط فرزندان E را انتخابمی کند و اگر داخل F المنت های دیگری هم باشد آن ها انتخاب نمی شوند.امیدوارم که متوجه شده باشید،اگر متوجه نشدیدسوالات و اشکالات خود را در نظرات مطرح کنید.)برای مثال:

$("ul>li");

این گزینشگر تمام تگهای <li> را که فرزند <ul> باشند را انتخاب می کند و در صورتی که خود <li> دارای فرزندان دیگریباشد(یا به اصطلاح لیست تودرتو باشد)،آن فرزندان انتخاب نمی شوند دقیقاً بر خلاف گزینشگر $(“E F”).
این گزینشگر در مرورگر IE6 و پایین تر پشتیبانی نمی شود.

 

 

$("E+F");

تمامی المنتهای F را که بلافاصله پس از E آمده اند و پدر یکسانی دارند را انتخاب می کند.(به کلمه بلافاصله دقت کنید…

درصورتی که المنت F بلافاصله پس از المنت E نیامده باشد،انتخاب نمی شود). برای مثال:

$("p+b");

این گزینشگر تگها <b> را انتخاب می کند که بلافاصله پس از تگ <p> آمده باشند
اموزش طراحی سایت با jquery!!! با ما همراه باشید…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…