ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

$("E~F");

تمامی المنت های F را که بعد از المنت E آمده باشد و والد یکسانی دارند را را انتخاب می کند (اگر F  بلافاصله بعد از Eهم نیامده باشد،باز هم انتخاب می شود.برخلاف گزینشگر بالا). برای مثال کد html زیر:

 

 <p>p-Tag</p>

<b>b-Tag</b>

<em>em-Tag</em>

و این کد  jQuery را در نظر بگیرید…

$("p~em");
گزینشگر فوق تگ <em> را انتخاب می کند (اگر چه بلافاصله پس از تگ <p> نیامده است.)

این گزینشگر و گزینشگر قبلی فقط المنت های بعد ازگزینشگر اول را انتخاب می کنند نه قبل از آن ها را.مثلاً در مثال فوقاگر قبل از تگ  <p>  باز هم تگ <em> وجود داشت،این تگ توسط  jQuery انتخاب نمی شد.

$("E,F,G");

برای انتخاب چند المنت از روش فوق استفاده می شود یعنی بین گزینشگرها یک علامت کاما (,) می گذاریم.

$("p,div.head,code");

 

گزینشگر بالا تگهای <p> و  <code> و تگ  <div> را که class=’head’ دارد را انتخاب می کند.

 

$(":nth-child(n/even/odd/expr)");
تمامی المنت هایی را که در مرتبه خاصی از والدشان قرار دارند را انتخاب می کند.

 

$("ul li:nth-child(3)");

این گزینشگر تگ <li> را که سومین فرزند والدش (<ul>) هستند را انتخاب می کند.

استثناءً در این نوع گزینشگر اندیس گذاری از صفر شروع نمی شود و از یک شروع می شود.

$("p:nth-child(odd)");

این گزینشگر تمام تگ های  <p> را که اندیسشان فرد است را انتخاب می کند،یعنی اولین ، سومین ، پنجمین تگ و. …

$("p:nth-child(even)");

این گزینشگر تمام تگ های <p>  را که اندیسشان زوج است را انتخاب می کند، یعنی دومین ، چهارمین ، ششمین تگ و…

.

$("div:nth-child(3n+2)");

این گزینشگر تمام تگهای <div>  را که فرزند ۳n+2 والدشان هستند را انتخاب می کند.(به جای n عدد بگذارید و حسابکنید.)

مثلاً کد فوق دومین و پنجمین و هشتمین تگ را به همین روش انتخاب می کند.

اگر برای المنت انتخابی با این روش والدی انتخاب نکنید تگ <html> والد می شود

$(“:nth(index)”);

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…