ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

 SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های 

فرم$(“:input”); 

 

.را انتخاب می کند  <button>،  <textarea>،  <select> ،  <input> :این گزینشگر تمامی المنت های فرم مانند

$(“:text”);

تمامی کادر های متنی  نوع text توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهای <input> که مقدار type آنها برابر text است).

$(“:password “);

تمامی کادر های رمزی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است password

$(“:radio “);

تمامی دکمه های رادیویی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است radio

$(“:checkbox “);

تمامی کادرهای علامتی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است checkbox

$(“:submit”);

تمامی دکمه های ارسال فرم و تگ های <button> توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی >tupni<که مقدار type آن ها برابر submit است و تمامی تگهای >nottub< (

$(“:image”);

تمامی دکمه های تصویردار توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن هابرابر image است)

$(“:reset”);

تمامی دکمه های تصویردار توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها

(است  reset برابر

$(“:button”);

تمامی دکمه های و تگ های <button> توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار

>nottub< (است و تمامی تگهای button آن ها برابر type

$(“:file”);

تمامی کادر انتخاب فایل برای آپلود توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار epytآن ها برابر   file است)

$(“:enabled”);

تمامی  المنت های فرم که فعال باشند را گزینش می کند. ( المنت هایی که صفت disabled دارند،انتخاب نمی شوند) $(“:disabled”);

تمامی المنت های فرم که غیرفعال باشند را گزینش می کند. ( المنت هایی که صفت disabled دارند،انتخاب می شوند) $(“:checked”);

تمامی checkbox ها و دکمه های رادیویی که در حالت انتخاب هستند، گرینش می شوند.

$(“:selected”);

تمامی تگ های <option> که در حالت انتخاب قرار دارند،گزینش می شوند.

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • آموزش jquery (جلسه هشتم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…
 • آموزش jquery (جلسه هفتم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery دیگر گزینشگرها $(“:eq(n) “); المنت موجود در ج…
 • آموزش jquery (جلسه پنجم )-SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر های

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های   صفت$(“[Attrib…
 • آموزش jquery ( جلسه چهارم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery مشابه گزینشگر بالاست و فقط اندیس می پذیرد و اندیس کذاری ر…
 • آموزش jquery (جلسه سوم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery $("E~F"); تمامی المنت های F را که بعد از المنت E آمده باش…
 • آموزش jquery ( جلسه دوم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery درضمن توجه داشته باشید که المنت های یک صفحه باید id یکتای…
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…