ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند.

$(“:parent “);

تمامی المنت هایی که پدر المنت های دیگر هستند را انتخاب می کند. (حتی تگهایی که در آن متن قرار می گیرد).

$(“:parent:not(body,html)”).css(‘backgroundColor’,’red’);

تمام المنت های پدر به جز تگهای <html> و <body>گزینش می شوند و رنگ زمینه آن ها به قرمز تغییر می کند.

$(“:contains(text)”);

تمامی المنت هایی که حاوی متن text باشند را گزینش می کند. (در واقع مقدار text در تگ جستجو می شود و در صورتپیدا شدن در هرجای تگ آن را گزینش می کند)

$(“:contains(7learn)”);

تمامی تگهایی که داخل آنها نوشته  ۷learn باشد،انتخاب می شوند.

سعی کنید تگهای <html> و <body> را با گزینشگر :not()  از دسترس خارج کنید (زیرا در غیر اینصورت تگهای

<html>و <body>هم انتخاب می شوند ) یعنی اینطور کد نویسی بشه:

$(“:contains(text):not(html,body)”);

$(“:has(selector)”);

تمامی المنتهایی که حاوی المنتهای منطبق با selector باشند انتخاب می شوند.در ضمن لزومی ندارد selector فرزندمستقیم باشد. برای مثال:

$(“p:has(a)”);

این گزینشگر تگهای <p> را انتخاب می کند در صورتی که یکی از فرزندان آن تگ <a> باشد.

$(“:visible”);

این گزینشگر تمام المنت هایی را که در حال نمایش هستند، انتخاب می کند.

$(“:hidden”);

این گزینشگر تمام المنت هایی را که مخفی هستند، انتخاب می کند.

کلاً در jQuery 4 دسته اجزا مخفی شناخته می شوند.

  1. اجزایی که display آنها none باشد. (شامل المنتهایی که visibility آن ها hidden باشد، نمی شود)
  2. فرم از نوع neddih
  3. اجزایی که عرض و ارتفاعشان صفر باشد.
  4. المنت هایی که والدشان مخفی باشد.

$(“:header”);

تمامی المنتهای header مانند تگهای <h1> تا <h6> را انتخاب می کند.

$(“:animated”);

تمامی المنت هایی که در زمان اجرای گزینشگر، انیمیشن روی آن ها در حال اجرا است را انتخاب می کند.

 

اموزش طراحی سایت با jquery در این قسمت به پایان میرسد!

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هفتم )

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery دیگر گزینشگرها $(“:eq(n) “); المنت موجود در ج…