ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

دیگر گزینشگرها

$(“:eq(n) “);

المنت موجود در جایگاه n را گزینش می کند. (اندیس گذاری از صفر شروع می شود)$(“.element:eq(20)”);

بیست و یکمین المنت با کلاس element را بر می گرداند.

چرا اندیس گذاری از صفر شروع میشه؟ چون تمام اعضای انتخابی در یک آرایه قرار می گیرند و اندیس آرایه هم از صفرشروع می شود.برای مثال فرض کنید ۵ تگ <li> در صفحه ای داریم و کد زیر را در آن اجرا می کنیم.

$(“li:eq(3)”) .css(‘color’,’red’);

با اجرای این کد رنگ چهارمین تگ <li> قرمز می شود،به این دلیل که اندیس گذاری از صفر شروع میشه،پس اندیسچهارمین تگ  ۳ است،و وقتی شما عضو سوم از آرایه رو انتخاب می کنید در حقیقت تگ چهارم را انتخاب کرده اید.

$(“:gt(n) “);

از المنت های موجود،المنتهایی با اندیس بزرگتر از n را انتخاب می کند. (در این جا هم اندیس گذاری از صفر شروع میشود)

$(“li:gt(2)”);

المنتهای <li> بعد از سومین <li> را انتخاب می کند.

$(“:lt(n) “);

از المنت های موجود،المنتهایی با اندیس کوچکتر از n را انتخاب می کند. (در این جا هم اندیس گذاری از صفر شروع میشود)

$(“p:lt(2)”);

المنتهای <p> قبل از سومین  <p>را انتخاب می کند.

$(“:first “);

اولین المنت از مجموعه ی المنتها را انتخاب می کند.

$(“a[href$=.php]:first”);

اولین لینکی که آدرس آن به .php ختم می شود را گزینش می کند.

این گزینشکر دقیقاً شبیه به :eq(0) است و همچنین شبیه به  :lt(1) است.

$(“:last “);

آخرین المنت از مجموعه ی المنتها را انتخاب می کند.

$(“img[src$=.png]:last”);

آخرین تصویری که آدرس آن به .png ختم می شود را گزینش می کند.

این گزینشگر یکتاست و هیچ معادلی ندارد.

$(“:even “);

المنتهایی با اندیس زوج را  انتخاب می کند.(عدد شماری از صفر شروع می شود و صفر هم جزء اعداد زوج محسوب می شود

) $(“:nth-child(even)”);  برخلاف گزینشگر

$(“p:even”);

تمام پاراگراف هایی که اندیسشان زوج است انتخاب می شوند.

$(“:odd “);

المنتهایی با اندیس فرد را  انتخاب می کند. (عدد شماری از صفر شروع می شود)$(“p:even”);

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…