ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های  

صفت$(“[Attribute]”);

تمامی المنتهایی که صفت داخل کروشه را دارند انتخاب می کند. برای مثال:

$(“link[rel]”);

تمام تگهای <link /> را که صفت rel دارند را انتخاب می کند.

$(“[Attr=Val]”);

تمام المنتهایی که صفت  Attr آن ها برابر با مقدار  Val باشد.برای مثال:

$(“[align=center]”);

این کد تمامی المنت هایی را که وسط چین باشد انتخاب میکند. (فرقی نمی کند که چه تگی وسط چین باشد).

$(“[Attr!=Val]”);

تمامی المنت هایی که فاقد صفت Attr بوده یا مقدارصفت Attr آن ها غیر از  Val باشد را انتخاب می کند. برای مثال:

$(“p[lang!=en]”);

این کد تمام تگهای <p> را که مقدار صفت  lang آنها مخالف en باشد یا صفت   lang نداشته باشند را انتخاب می کند.

$(“[Attr^=Val]”);

این گزینشگر تمامی المنت هایی را که صفت  Attr آن ها با مقدار Val شروع شود، انتخاب می کند.برای مثال:

$(“link[rel^=style]”);

تمامی تگهای <link /> را که صفت  rel آنها با مقدار style شروع می شود،انتخاب می کند.

$(“[Attr$=Val]”);

تمامی المنت هایی که صفت Attr آنها به Val ختم می شود را انتخاب می کند.مانند:

$(“link[rel$=sheet]”);

تمامی تگهای <link /> را که صفت  rel آنها با مقدار sheet تمام می شود،انتخاب می کند.

$(“[Attr*=Val]”);

تمامی المنت هایی که مقدار صفت  Attr آن ها حاوی رشته Val باشد را انتخاب می کند. مانند:

$(“a[href*=7learn]”);

این کد تمامی تگ های  <a> را که مقدار صفت href آنها حاوی  ۷learn باشد را انتخاب می کند.

$(“[Attr~=Val]”);

تمامی المنتهایی که در آن صفت Attr  مقداری مستقل از Val داشته باشد را انتخاب می کند. (منظور از مستقل آن است کهدو طرف آن فقط space باشد و هیچ کلمه اطراف آن نباشد).

$(“[class~=myclass]”);

تمامی المنتهایی که مقدار صفت class آنها مستقل از myclass باشند، توسط کد بالا گزینش می شوند.

$(“[Attr|=Val]”);

تمامی المنت هایی که صفت Attr آن ها با Val برابر باشد، یا با Val- شروع شود را گزینش می کند.

$(“[hreflang|=en]”);

تمامی المنت هایی که صفت hreflang آنها با  en برابر باشد یا en- آغاز شود را گزینش می کند.

این گزینشگر در مستندات CSS به صورت اختصاصی برای کنترل صفات زبانی تولید شده است.

 

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • آموزش jquery (جلسه هشتم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…
 • آموزش jquery (جلسه هفتم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery دیگر گزینشگرها $(“:eq(n) “); المنت موجود در ج…
 • آموزش jquery (جلسه ششم)- SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر های

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery  SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های  فرم$(“:input&…
 • آموزش jquery ( جلسه چهارم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery مشابه گزینشگر بالاست و فقط اندیس می پذیرد و اندیس کذاری ر…
 • آموزش jquery (جلسه سوم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery $("E~F"); تمامی المنت های F را که بعد از المنت E آمده باش…
 • آموزش jquery ( جلسه دوم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery درضمن توجه داشته باشید که المنت های یک صفحه باید id یکتای…
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

آموزش jquery (جلسه هشتم)

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery تمام پاراگراف هایی که اندیسشان فرد است انتخاب می شوند. $(…