تگهای sub و sup :

متن داخل تگ sub و تگ sup به صورت توان  ۸sup و یا زیرنویس ۹sub  در میآید. در طراحی سایت  از این تگها برای قرار دادن حروف یا اعداد کمی بالاتر یا پایینتر از بقیه متن در صفحه استفاده میشود.

برای نوشتن متنی به شکل زیر :
Designed by MicrosoftTM Office2010
از این دو کد استفاده میکنیم:

<sup> حروف یا شمارهای که بالاتراز سطر باشد </sup>
<sub> حروف یا شمارهای که پایین تر از سطر باشد </sub>

تگ pre :

تگ ۱۰pre زمانی به کار میرود که شما قصد دارید در طراحی سایت  یک قطعه کد برنامهنویسی )مثلاً به زبان C( به همان صورت که تایپ کردهاید به کاربر نمایش داده شوند. یعنی قصد دارید قسمتی از کد را در قسمت آموزش به کاربر نشان دهید.
برای مثال شما قصد دارید این برنامه به زبان C را در سایت خود قرار دهید:

#include<stdio.h> #include<conio.h>
 int main(); 
{ int x=2 ,y=5 ,sum=0;
clrscr(); 
sum=x+y;
printf(“sum=%d”,sum);
getch();
return(0); }

برای این کار آن را با تگ < pre > باز و بسته احاطه میکنید و همچنین برای این که مرورگر شما قسمت  < stdio.h > را، تگهای html در نظر نگیرد از معادل آنها استفاده کنید:
یا  کاراکترهای خاص  به این علامتها در اصطلاح در طراحی سایت  Special Characters گفته میشود:

<
&lt;
>
&gt;

تگ abbr در  طراحی سایت :

این تگ برای نمایش متن کامل کلمات اختصار یافته به کار میرود. بدین صورت که شما عبارت کامل را بین “ دابل کوتیشن صفت title مینویسید و کلمه اختصار یافته را بین تگ باز و بسته > abbr > 11 قرار
میدهید. به این صورت:

<abbr title=”عبارت کامل ”> کلمه مختصر </abbr> <abbr title=”Personal Computer”>PC</abbr>

 

تگ font :

تگ font برای تعیین خصوصیات متن در طراحی سایت است. مثل نوع فونت، سایز آن و رنگ نوشته، که با صفات color, size و face قابل اجراست.
مثال:

<font face=”Tahoma” size=”۲” color=”blue”> طراحی صفحات وب </font>

این کد در مرورگر نوع فونت را Tahoma سایز آن را ۲ و رنگ نوشته شما را آبی نمایش میدهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • طراحی وب

  طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۸):CSS چیست؟

  CSS چیست؟ CSS به معنایطراحی سایت «صفحات استایلی آبشاری» است و روشی است برای قالب بندی و طر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۷):دکمه ها

  دکمهها: – دکمه :submitاین عنصر برای تأیید طراحی سایتفرم استفاده میشود. زمانی که بر ر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۶):textarea فیلد

  textarea فیلد – در این فیلد شما میتوانید به میزان نامحدود کاراکتر وارد کنید. طراحی س…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۵):تگ form

  تگ form از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمه…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۴):هاIDE

  هاIDE یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان …
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …