دکمهها:
– دکمه :submitاین عنصر برای تأیید طراحی سایتفرم استفاده میشود. زمانی که بر روی دکمه submitکلیکمیشود فرم به آدرسی که به actionنسبت داده شده، فرستاده میشود.

<input type=”submit” name=”submit-reg-form” value=”>”ارسال

valueمقداریست که روی دکمه نوشته میشود.
– دکمه :resetاین دکمه دادههای طراحی سایتفرم را به حالت اولیه باز میگرداند.

<input type=”reset” name=”reset” value=”>”پاک کردن

– دکمه :buttonبرای ساختن دکمه به کار برده میشود. این دکمه به تنهایی کاری انجام نمیدهد.
با دانستن زبان scriptمیتوان دستوراتی به این دکمهها دطراحی سایتاد تا کاری را انجام دهند.

<input type=” button” name=”button” value=”Click Me!”>

۳۱
:video تگ
این تگ برای گذاشتن ویدئو در سایت استفاده میشود. که

طراحی وب سایت

سئو سایت

فقط فرمتهای mp424 ،webM23و ogg2۵را
پشتیبانی میکند. طریقه استفاده از این کد به صورت زیر است:

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

:audio تگ
این تگ برای گذاشتن صدا در وب استفاده میشود. که فقط فرمتهای wav27 ،mp326و oggرا پشتیبانی
میکند. طریقه استفاده از این کد به گونه زیر است:

<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

۲۳ Web Matroska
«یک قالب چند رسانهای است که برای ارایه یک فرمت ویدیویی

طراحی وب سایت

سئو سایت

آزاد و با کیفیت بالا برای استفاده در اچ تی ام ال ۵ارایه شده»
۲۴ MEPG-4 = Moving Picture Expert group
۲۵ ogging
۲۶ MPEG audio layer3
۲۷ Windows Media Audio
۳۲

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • طراحی وب

  طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۸):CSS چیست؟

  CSS چیست؟ CSS به معنایطراحی سایت «صفحات استایلی آبشاری» است و روشی است برای قالب بندی و طر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۶):textarea فیلد

  textarea فیلد – در این فیلد شما میتوانید به میزان نامحدود کاراکتر وارد کنید. طراحی س…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۵):تگ form

  تگ form از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمه…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۴):هاIDE

  هاIDE یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۳):Frames قاب

  Frames قاب فریمها برای نمایش یک صفحه وبطراحی سایت در صفحه دیگر به کار میروند. برای استفاده…
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …