لیستها در طراحی سایت اسپیناس:

برای نمایش یک سری اقلام به صورت لیستی منظم، به عنوان مثال منوها و زیرمنوها و… میتوانید از دو تگ < ol > و < ul > استفاده کنید. به طور کلی ایجاد لیست در وب به دو صورت امکانپذیر است:

 

لیستهای مرتب  Ordered List :

لیستی است که ترتیب در آنها در طراحی سایت با شماره یا علامتهای ترتیبی مشخص شده است. از این نوع لیستها هنگامی  استفاده میشود که ترتیب اقلام لیست برای ما مهم است.

انواع لیست مرتب:

 ۱,۲,۳,۴,…

i,ii,iii,iiii

,… I,II,III,IIII,

… a,b,c,d,

… A, B, C, D,…

– یک لیست مرتب در طراحی سایت با تگ < ol > آغاز میشود.
– هرکدام از اقلام لیست با تگ li مخفف List Item  آغاز میشوند. مانند:
– صفت type نوع لیست مرتبط را مشخص میکند. اگر کاراکتر اول هر یک از انواع لیست مرتب رابه این صفت بدهید، به آن روش شمارهگذاری خواهد کرد.
مثال:

<ol type=”۱”> <li>CPU</li> <li>RAM</li> </ol>

لیستهای نامرتب طراحی سایت Unordered List :

از این نوع لیست گذاری زمانی استفاده میشود که در طراحی سایت ترتیب اقلام برای ما اهمیتی نداشته باشد. اقلام لیست در طراحی سایتبه وسیله اشکال مختلف مانند گلوله نشانهگذاری میشوند. یک لیست نامرتب با یک تگ > ul < آغاز میشود. هرکدام از اقلام لیست بین تگ > li < قرار میگیرند.
انواع نشانههای لیست نامرتب همراه با کلمه مربوط به type آنها:

 circle  disc  square

مثال:

 <ul type=”disc”> <li> منوی اصلی </li> <li> گالری عکس </li> </ul>
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • طراحی وب

  طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۸):CSS چیست؟

  CSS چیست؟ CSS به معنایطراحی سایت «صفحات استایلی آبشاری» است و روشی است برای قالب بندی و طر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۷):دکمه ها

  دکمهها: – دکمه :submitاین عنصر برای تأیید طراحی سایتفرم استفاده میشود. زمانی که بر ر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۶):textarea فیلد

  textarea فیلد – در این فیلد شما میتوانید به میزان نامحدود کاراکتر وارد کنید. طراحی س…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۵):تگ form

  تگ form از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمه…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۴):هاIDE

  هاIDE یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان …
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …