Frames قاب

فریمها برای نمایش یک صفحه وبطراحی سایت در صفحه دیگر به کار میروند. برای استفاده از فریم در مکان مورد نظر ازتگ < >iframeاستفاده کنید.
برای مثال قطعه کد زیر، صفحهای که حاوی اوقات شرعی ساوه است را در سایت شما نشان خواهد داد:

<iframe src=http://savehsara.aftab.cc/modules/owghat/” frameborder=”۰”
width=”۱۵۰px” height=”۲۰۰px” scrolling=”no”>

معایب فریم:
– موتور جستجو به محتوای iframeدسترسی ندارد.
– سرعت سایت را در صورتی که طراحی سایتوابسته به سایت دیگر باشد پایین میآورد.
. اشاره کرد
scrolling, height, width, allowtransparency میتوان بهiframe از صفات- صفت scrollingبرای زمانی استطراحی سایت که ما نمیخواهیم دور فریم، اسکرولبار دیده شود.
. به معنای شفافیت است
allowtransparency=”true” – صفتچگونه یک لینک را در یک فریم باز کنیم؟
گام اول) یک فریم به نام fبسازید، مثلاً در tdمربوط به محتوا، کدی به صورت زیر وارد کنید:

<td>
<
iframe src=”” width=”۱۰۰%” height=”۵۰۰px” name=”f”></iframe>
</
td>

گام دوم) در لینکی که میخواهید در این فریم باز شود، targetرا مساوی fقرار دهید.

<a href=“r.html” target=”f”></a>

۳۳
:هاIDE
یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاری استطراحی سایت که برای کمک به برنامهنویسان و توسعهدهندگان جهتساخت نرمافزار طراحی شده است.
اکثر IDEها شامل موارد زیر هستند:
یک ویرایشگر کد:
یک ویرایشگر کد شبیه Html Text Editorمکانی است که برنامهنویسان کد منبع خود را برای این برنامههامینویسند.
یک کامپایلر یا مفسر:
کامپایلری که کد را به یک برنامه اجرایی کامپایل میکند طراحی سایتو یک مفسر برنامهها و اسکریپتهایی که نیازی بهکامپایل شدن ندارند را تفسیر میکند.
یک اصلاح کننده خطا:
اصلاح کننده خطاها یا debuggerها مشکلات طراحی سایتبه وجود آمده در کد منبع را حل میکنند.


IDEهای مطرح دنیا در زمینه طراحی وب:
Microsoft FrontPage
Microsoft Expression Studio
Adobe Dreamweaver
Sublime Text
۲۲Integrated Development Environment

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • طراحی وب

  طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۸):CSS چیست؟

  CSS چیست؟ CSS به معنایطراحی سایت «صفحات استایلی آبشاری» است و روشی است برای قالب بندی و طر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۷):دکمه ها

  دکمهها: – دکمه :submitاین عنصر برای تأیید طراحی سایتفرم استفاده میشود. زمانی که بر ر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۶):textarea فیلد

  textarea فیلد – در این فیلد شما میتوانید به میزان نامحدود کاراکتر وارد کنید. طراحی س…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۵):تگ form

  تگ form از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمه…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۴):هاIDE

  هاIDE یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان …
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …