textarea فیلد
– در این فیلد شما میتوانید به میزان نامحدود کاراکتر وارد کنید. طراحی سایتاین فیلد برای دریافت پیغام متنیاستفاده میشود که میتوانید برای کادر آن طول و ارتفاع مشخص کنید.
مثال)

<textarea name=”content” rows=”۱۰” cols=”۳۰”></textarea>

– فیلد :radioاین فیلد معمولاً برای تعیین جنسیت یا وضعیت تأهل استفاده میشود یا سوالات چندگزینهای.
در این نوع فیلد nameرا برای همه حالات یکی در نظر بگیرید اما valueها باید متفاوت باشند.
مثال)

<input type=”radio” name=”gender” value=”۰”>خانم
<input type=”radio” name=”gender” value=”۱” checked>آقا

برای فعال بودن یکی از گزینهها به صورت پیشفرض از صفت checkedاستفاده کنید.طراحی سایت– فیلد :checkboxفیلد چک باکس مثلاً میتواند برای قسمت علاقهمندیها به کار رود.
مثال)

<input type=”checkbox” name=”fav[0]”>ورزش
<input type=”checkbox” name=”fav[1]”>هنر
<input type=”checkbox” name=”fav[2]”>موسیقی
fav[…]

– فیلد عکس: برای دریافت عکس به کار میرود.
مثال)

<input type=”file” name=”photo”>

:select – فیلد
برای اینکه بتوانید لیستی از موارد انتخابی تهیه کنید طراحی سایتاز تگ selectاستفاده کنید، که هر مورد از
موارد لیست در تگ optionنوشته میشود.
مثال)
۳۶

<select name=”grade”>
<option value=”۱”></دیپلمoption>
<option value=”۲”></کاردانیoption>
<option value=”۳” selected></کارشناسیoption>
</select>

:selectedیک گزینه را به صورت پیشفرض انتخاب میکند.

صفات مشترک فیلدها:
:readonly
از این صفت برای فقط خواندنی کردن طراحی سایتعناصر فرم استفاده میشود. این صفت که جزء صفتهایbooleanاست در صورتی که برای عناصر فرم استفاده شود، کاربر امکان تغییر محتویات آن عنصر را نخواهد
داشت.
:disabledاین صفت بولین عناصر را به حالت غیر فعال در میآورد. مقدار این فیلدها انتخابطراحی سایت و حتی بهصفحه پردازشگر ارسال نمیشود.
:requiredاز این صفت بولین برای آن دسته از عناصری که نمیتوان آنها را خالی رها کرد و در واقع واردکردن اطلاعات در آن الزامی است استفاده میشود. از این صفت میتوان در تگهای textareaو اغلبتگهای inputاستفاده کرد. مرورگرهایی که از این صفت پشتیبانی میکنند. در صورت خالی رها کردنفیلدهایی که این صفت طراحی سایترا اختیار کردهاند پیغام خطا نمایش میدهند.
یک فرم یا فیلدautocomplete مشخص میکند که آیاautocomplete : خاصیتautocompleteورودی باید روشن باشدطراحی سایت یا خاموش. هنگامی که autocompleteروشن است، مرورگر به صورت خودکار
شروع به تکمیل مقادیر مبتنی بر مقادیری که کاربر قبلاً وارد کرده است، میکند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • طراحی وب

  طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۸):CSS چیست؟

  CSS چیست؟ CSS به معنایطراحی سایت «صفحات استایلی آبشاری» است و روشی است برای قالب بندی و طر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۷):دکمه ها

  دکمهها: – دکمه :submitاین عنصر برای تأیید طراحی سایتفرم استفاده میشود. زمانی که بر ر…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۵):تگ form

  تگ form از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمه…
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۴):هاIDE

  هاIDE یک ۲۲IDEیا «محیط توسعه یکپارچه» نرمافزاریطراحی سایت است که برای کمک به برنامهنویسان …
 • آموزش طراحی سایت(جلسه ۱۳):Frames قاب

  Frames قاب فریمها برای نمایش یک صفحه وبطراحی سایت در صفحه دیگر به کار میروند. برای استفاده…
بارگذاری بیشتر در طراحی وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …